Colossians 3:15 15 En de vrede Gods worde heersers in uwe harten, waartoe gij ook in een lichaam geroepen zijt; en wees dankbaar.

Er zijn verschillende vormen van vrede:

  • fysieke vrede verwijst naar de vrijheid van verstoring of afwezigheid van oorlog
  • collectieve vrede verwijst naar harmonie in groepen
  • Gods vrede of innerlijke vrede:
    Om vrede te hebben, zelfs als de wereld om iemand heen in beroering is
    Een innerlijk gevoel van kalmte, onafhankelijk van de situatie daarbuiten

God geeft innerlijke vrede:

1 Korinthiërs 14:33 zegt dat God niet de auteur is van verwarring maar van vrede
Als er geen innerlijke vrede is, zijn mensen gevoelig voor problemen op hun werkplek en familie

We bidden dat je

  •  in Gods Woord blijft en zijn beloften accepteert
  • We bidden dat je de belofte van vrede in je leven activeert.
  • Uw Shepherdsplace-kerk The Hague Media Team